Struktura

Ekologiczne drukowanie

Opracowano sposób pozwalający na wielokrotne wykorzystanie tej samej kartki papieru.

Arkusz pokrywa się warstewką nanocząsteczek błękitu pruskiego i dwutlenku tytanu. Tak przygotowany papier jest oczywiście koloru niebieskiego. Następnie na kartkę nakłada się szablon z tekstem lub obrazkiem, a całość wystawia na działanie promieniowania ultrafioletowego. Ponieważ niezakryte przez szablon części kartki stają się przezroczyste, po jego zdjęciu możemy cieszyć się wyjątkowym drukiem. Ale nie na długo. W ciągu kilku dni cała kartka wraca do koloru wyjściowego, tracąc na zawsze swoją zawartość.

Wiedza i Życie 8/2017 (992) z dnia 01.08.2017; Sygnały; s. 15