materiały prasowe
Książki

Poetycki naturalizm

Książka ta była dla mnie wyzwaniem. Carroll to pracujący na Caltechu amerykański kosmolog, zajmujący się zawodowo teorią pola i grawitacją. Zdeklarowany ateista, sam siebie określa jako poetyckiego naturalistę. Jego szerokie zainteresowania obejmują także filozofię i książka ta jest poświęcona w dużej części jego poglądom na wszechświat, życie oraz świadomość. Autor próbuje je spiąć w coś spójnego, ale odnoszę wrażenie, że nie do końca mu się to udało. Owszem – znajdziemy w książce bardzo ciekawe informacje na temat świata mikro oraz makro (rozdz.

Wiedza i Życie 8/2017 (992) z dnia 01.08.2017; Książki. Recenzje; s. 75