Historia geometrii

Historia geometrii

Książka wybitnego kosmologa ks. prof. Michała Hellera jest kontynuacją dzieła „Bóg i geometria”. Ta pierwsza obejmuje okres od Euklidesa do Newtona; druga zaczyna się omówieniem, co z dziedzictwem Newtona zrobili następcy. Heller konstatuje stopniowy wzrost znaczenia geometrii, utożsamianej z matematyką. Geometria jest nauką o przestrzeni, przestrzeń jest przedmiotem badań fizyki, a świat działa tak, jak mu każą równania matematyczne. Heller pokazuje, jaki zamęt wywołało odkrycie geometrii nieeuklidesowych.

Wiedza i Życie 8/2017 (992) z dnia 01.08.2017; Książki. Recenzje; s. 75