Środowisko

Czas gigantów

Największe wieloryby urosły dopiero niedawno, gdy klimat się ochłodził, a polarne morza stały się planetarnymi barami szybkiej obsługi.

W dziejach Ziemi nie było większego kręgowca niż płetwal błękitny. Ten oceaniczny olbrzym waży blisko 200 t, czyli tyle, ile 40 słoni, i ma długość ponad 30 m, co oznacza, że nie zmieściłby się na boisku do koszykówki. Należy do grupy wielorybów zwanych fiszbinowcami, które nie mają zębów, ale fiszbiny – rogowe płyty odfiltrowujące pokarm z wody. Ich pokarmem jest głównie drobny plankton zwierzęcy zwany zooplanktonem.

Strategia zdobywania żywności rozwinięta przez fiszbinowce sprawdziła się doskonale, gdy około 3 mln lat temu klimat na Ziemi zaczął się szybko ochładzać, co milion lat później doprowadziło do rozwoju pierwszych dużych czasz lodowych na półkuli północnej.

Wiedza i Życie 7/2017 (991) z dnia 01.07.2017; Sygnały; s. 10