Zadaniem sieci neuronowych jest częściowe imitowanie działania mózgu człowieka. Zadaniem sieci neuronowych jest częściowe imitowanie działania mózgu człowieka. Pixabay
Technologia

Sieci neuronowe wspomagają tłumaczenia

Przekład z języka mówionego nie wymaga już przetworzenia mowy na tekst.

Jednym z rozwijanych obszarów w badaniach nad sztuczną inteligencją jest projektowanie sieci neuronowych, doskonalących m.in. techniki przetwarzania języków naturalnych. Specjaliści projektu badawczego Google Brain pracują teraz nad taką siecią, która tłumaczy ustne wypowiedzi z jednego języka na inny. Do tej pory proces ten obejmował przekształcenie mowy na tekst, a następnie jego przekład na tekst docelowy i ewentualnie na mowę w drugim języku. Zwykle już na pierwszym etapie zaczynają się problemy, ponieważ niedokładne przetworzenie mowy na tekst może skutkować złą jakością tekstu wynikowego.

Wiedza i Życie 6/2017 (990) z dnia 01.06.2017; Sygnały; s. 21