Apokaliptyczna technologia

Apokaliptyczna technologia

Rozpowszechniło się przekonanie, że nauki ścisłe oraz stosowane wyrosły z pnia oświeceniowej wizji świata, budowanej w opozycji wobec średniowiecznej ideologii, opartej na rozległym systemie chrześcijaństwa (czytaj: zabobonu). W masowej świadomości technika ma być rezultatem świeckiej wizji świata. Historyk techniki David F. Noble przekonuje nas, że jest to mniemanie z gruntu fałszywe. W książce „Religia techniki” stawia mocną, ale bogato udokumentowaną tezę o daleko idących powinowactwach techniki i chrześcijańskiej wizji świata.

Wiedza i Życie 6/2017 (990) z dnia 01.06.2017; Książki. Recenzje; s. 74