Technologia

Robot pokaże emocje

Nowe fantomy medyczne będą wzbogacone o funkcje mimiki.

Od dłuższego czasu w praktycznej nauce medycyny stosuje się fantomy odgrywające rolę pacjentów. Dzięki temu studenci i uczniowie szkół medycznych mogą bez obaw ćwiczyć rozmaite procedury medyczne, takie jak iniekcje, osłuchiwanie pacjentów, resuscytacja, defibrylacja czy kardiowersja. Współczesne tzw. mobilne symulatory pacjenta są często bardzo zaawansowanymi robotami, pozwalającymi na zaprogramowanie setek sytuacji, z którymi lekarz czy pielęgniarka mogą spotkać się w trakcie pracy. Potrafią krwawić, oddychać czy też reagować na podawane leki.

Wiedza i Życie 5/2017 (989) z dnia 01.05.2017; Sygnały; s. 13