Tragedia epistemologiczna

Tragedia epistemologiczna

Autor, filozof i kognitywista, przekonuje, że myślenie jest rodzajem skomplikowanej rozgrywki między ludzką umiejętnością konstruowania teorii i umysłowym, wewnętrznym symulowaniem zdarzeń. Świadomość jest zatem swoistą wypadkową abstrakcji i konkretów.

Brożek zwraca uwagę na pewne paradoksy naszej konstrukcji, z których może wynikać np. nasza nieporadność poznawcza. Pisze: „Logika ewolucji podpowiada, że nasze fundamentalne reprezentacje rzeczywistości nie muszą wiernie odzwierciedlać jej struktury – wystarczy, że będą użyteczne, pozwalając skutecznie działać.

Wiedza i Życie 5/2017 (989) z dnia 01.05.2017; Książki. Recenzje; s. 74
Reklama