Czerwone krwinki (erytrocyty). Czerwone krwinki (erytrocyty). Shutterstock
Struktura

Lek aktywowany światłem

Trwają badania nad dostarczeniem leków w wybrane miejsca organizmu za pomocą erytrocytów, a następnie uwolnieniem medykamentów przy użyciu światła.

Prowadzi je zespół naukowy z University of North Carolina w Chapel Hill pod kierunkiem prof. Davida Lawrence’a. Dzięki nowej metodzie można by drastycznie zredukować ilość stosowanych środków leczniczych, a tym samym uniknąć ubocznych efektów ich działania. Zmodyfikowane erytrocyty mogą krążyć w układzie krwionośnym nawet do czterech miesięcy. Ponieważ do penetracji głębszych partii organizmu ludzkiego potrzebne jest światło o dużej długości fali, które niesie mało energii, umieszczony w erytrocytach kompleks leku z witaminą B12 zawiera wiązanie o niskiej energii.

Wiedza i Życie 3/2017 (987) z dnia 01.03.2017; Sygnały; s. 18