Herod Wielki znany jest bardziej jako niedoszły zabójca Jezusa aniżeli budowniczy ówczesnego państwa żydowskiego. Herod Wielki znany jest bardziej jako niedoszły zabójca Jezusa aniżeli budowniczy ówczesnego państwa żydowskiego. Wikipedia
Struktura

Pustynny zamek Heroda

Na ściętym szczycie góry zbudowano imponującą na owe czasy fortecę, z czterema monumentalnymi wieżami, gigantycznymi salami, łaźnią i prywatną synagogą. Tak właśnie wyglądał Herodion – pałac Heroda, którego ruiny do dziś górują nad Pustynią Judzką.

Herod I Wielki prawdopodobnie urodził się w 73 r. p.n.e. W roku 47 pełnił już funkcję rzymskiego namiestnika dzisiejszych ziem palestyńskich, a od 39 r. aż do śmierci za przyzwoleniem Rzymu był królem Judei. Według Nowego Testamentu ogarnięty żądzą władzy król próbował zgładzić nowo narodzonego Jezusa. Herod tuż przed swoją długą i bolesną śmiercią dopuścił się wielu mordów, co prawdopodobnie wynikało z jego niepoczytalności. Eliminując rzekomych spiskowców, król zgładził brata, jedną ze swoich żon oraz jej synów, własnego pierworodnego syna, a matce zgotował śmierć głodową w więzieniu.

Wiedza i Życie 3/2017 (987) z dnia 01.03.2017; Historia; s. 68