Zychowicz o Sowietach

Zychowicz o Sowietach

Tym razem mowa o „Sowietach”, zbiorze artykułów o zbrodniach popełnianych przez dyktaturę sowiecką – od rewolucji bolszewickiej po lata powojenne. Autor opowiada o krwawych czystkach w partii, prowokacjach KGB, procesach pokazowych, życiu w łagrach, głodzie, demoralizacji wojska sowieckiego – rabunku, gwałtach i mordach na zajętych ziemiach. Rozprawia się z mitem wojny ojczyźnianej i sowieckiej partyzantki. Mowa też o udziale innych narodów w działaniach sowieckiej bezpieki.

Wiedza i Życie 3/2017 (987) z dnia 01.03.2017; Książki. Recenzje; s. 74