Opinie

Listy czytelników

Szanowni Państwo!

Jestem wieloletnim czytelnikiem Waszego pisma.

Bardzo doceniam zmiany, jakie zaszły w nim w ostatnim czasie. Uważam, że teraz jest bardziej „ogólnowiedzowe”, bez przechyłu na astronomię i nauki społeczne. Artykuł „Żywe pudełka” to jednak dramat. „Rozmiary okrzemek wahają się od 5 um do 500 um (aż pół centymetra?)”.

Przy zdjęciu Thalassiosira napisano, że ze względu na mały genom może stać się nośnikiem leku w terapii nowotworów.

Wiedza i Życie 3/2017 (987) z dnia 01.03.2017; Listy czytelników; s. 80