Człowiek

Dlaczego Inuici nie boją się chłodów?

Ślad genetyczny prowadzi do denisowian – wymarłego gatunku człowieka.

Inuici to rdzenni mieszkańcy Arktyki. Jednym z ostatnich miejsc, do których dotarli, była Grenlandia. Przybyli tam 700–800 lat temu, wypierając wcześniejszą falę migrantów z Syberii zwanych Paleoeskimosami. Ci ostatni byli nieliczni i ustępowali Inuitom poziomem rozwoju technicznego. Ostatecznie zniknęli, a wtedy Inuici – znający żelazo, zorganizowani i mobilni, korzystający z psich zaprzęgów i pływający dużymi łodziami – stali się władcami Grenlandii oraz całej amerykańskiej i kanadyjskiej Arktyki.

Wiedza i Życie 2/2017 (986) z dnia 01.02.2017; Sygnały; s. 10