Struktura

Antymateria

Po raz pierwszy uzyskano kilkanaście atomów antywodoru i zbadano jego widmo.

Antymateria od dawna budzi zainteresowanie naukowców. Została zaobserwowana dopiero w 1932 r. przez Carla Andersona, który wykrył istnienie dodatniego elektronu, czyli pozytonu. Współczesna fizyka cząstek elementarnych mówi, że każda z nich ma swój odpowiednik w postaci swoistego odbicia lustrzanego, czyli antycząstki. Jeśli cząstka elementarna ma ładunek, jej antycząstka charakteryzuje się ładunkiem przeciwnym. Dodatni proton ma odpowiednik – antyproton o ładunku ujemnym.

Skoro istnieją antycząstki, nietrudno sobie wyobrazić rozmaite antyatomy oraz antycząsteczki chemiczne.

Wiedza i Życie 2/2017 (986) z dnia 01.02.2017; Sygnały; s. 12