Kolejne zastosowanie obrazów satelitarnych: kalkulacja kosztów remontu dachu. Kolejne zastosowanie obrazów satelitarnych: kalkulacja kosztów remontu dachu. Shutterstock
Struktura

Kosmiczna wycena

Chcesz naprawić dach? Satelita pomoże ustalić koszt remontu.

Na razie na ten pomysł wpadły dwie firmy – jedna w kanadyjskim Toronto, druga w amerykańskim Portland. Obie stworzyły aplikacje umożliwiające przygotowanie kosztorysu prac budowlanych związanych z remontem dachu na postawie obrazów satelitarnych w Google Earth. Właściciel domu wchodzi po prostu na odpowiednią stronę, uruchamia aplikację i za jej pomocą dokonuje pomiarów dachu. Następnie odpowiedni algorytm oblicza koszty naprawy. Istnieje też opcja natychmiastowego wysłania oferty wraz z kalkulacją do współpracujących zakładów remontowo-budowlanych.

Wiedza i Życie 2/2017 (986) z dnia 01.02.2017; Sygnały; s. 14