Technologia

Prąd ze ścieków, woda w kranie

Duńskie Aarhus jest pierwszym miastem na świecie, w którym cała sieć wodociągowa pracuje dzięki energii elektrycznej pochodzącej z miejskiej oczyszczalni ścieków.

Najpierw ścieki komunalne płyną do nowej oczyszczalni, która zamienia je w metan. Ten jest następnie spalany, dostarczając ciepła i energii elektrycznej. Prądu wystarcza na pokrycie wszystkich potrzeb oczyszczalni, a jego spora nadwyżka zostaje oddana wodociągom miejskim, gdzie wprawia w ruch pompy tłoczące wodę do kranów. W ten sposób strumienie wody i energii wzajemnie się wspomagają, tworząc rodzaj obiegu zamkniętego (woda płynie w rurach dzięki energii, której sama była źródłem).

Koncepcja gospodarki o zamkniętym obiegu (ang.

Wiedza i Życie 2/2017 (986) z dnia 01.02.2017; Sygnały; s. 15