Człowiek

Uwaga na gry VR!

Okazuje się, że kobiety znacznie łatwiej zapadają na chorobę lokomocyjną spowodowaną grami komputerowymi.

Choroba lokomocyjna (kinetoza) jest zazwyczaj kojarzona z podróżą. U jej źródeł leży brak zgodności tego, co widzimy, z sygnałami, które nasz błędnik przekazuje do mózgu. Zazwyczaj nie pozostawia żadnych śladów. Jedną z jej odmian jest tzw. choroba symulatorowa. Jej istnienie stwierdzono już w latach 60. XX w., gdy w USA wprowadzono symulatory lotu. Dziś występuje znacznie częściej, ponieważ sprzęt wykorzystujący rzeczywistość wirtualną (VR) jest coraz powszechniejszy.

Z najnowszych badań wynika, że efekty choroby symulatorowej dotykają w większym stopniu kobiety niż mężczyzn.

Wiedza i Życie 2/2017 (986) z dnia 01.02.2017; Sygnały; s. 18