Lightspring / Shutterstock
Zdrowie

Skąd się bierze depresja?

Dokładnie nie wiadomo, co wywołuje ten stan. Przekonanie, że depresja to wynik braku równowagi chemicz-nej w mózgu, jest jedynie hipotezą. W październiku opublikowano na łamach „Molecular Psychiatry” przegląd 20 badań (łącznie objęły 5 tys. osób) nad skutecznością leków przeciwcytokinowych w różnych chorobach autoimmunologicznych, przeprowadzony przez zespół Golama Khandakera z University of Cambridge. Medy-kamenty te blokują skutki działania cytokin (białek kontrolujących pracę układu odpornościowego) i hamują procesy zapalne.

Wiedza i Życie 1/2017 (985) z dnia 01.01.2017; Obalamy mity medyczne; s. 2