Środowisko

Europejska kampania fenologiczna

W ostatnim stuleciu temperatura powietrza na Ziemi wzrosła średnio o 0,7– 0,8°C. Wydaje się, że to niewiele, ale skutki tego są znaczące.

Funkcjonowanie zwierząt i roślin w dużym stopniu zależy od warunków termicznych. Na skutek ocieplenia gatunki charakterystyczne dla południowej Europy kolonizują rejony północne. Granice obszarów ich występowania przesuwają się średnio o 1 km rocznie. Do rekordzistów należy motyl czerwończyk uroczek. W ciągu 8 lat rozprzestrzenił się w całej Estonii (średnie tempo przemieszczania: 30 km na rok!).

Wzrost temperatury Ziemi skutkuje też wydłużeniem okresu wegetacyjnego. Rośliny mają około 10 dni więcej w ciągu roku na rozwój niż 40 lat temu.

Wiedza i Życie 1/2017 (985) z dnia 01.01.2017; Sygnały; s. 18