Sypiając z wrogiem

Sypiając z wrogiem

W książce „Wojenne związki” Maren Röger ukazuje mało znany aspekt okupacji niemieckiej w Polsce w latach 1939–1945 – kontakty seksualne i intymne relacje Polek i Niemców. Autorka wykorzystała archiwalia, wspomnienia wojenne, a także informacje uzyskane w trakcie wywiadów przeprowadzonych osobiście ze świadkami epoki.

Intymne kontakty niemiecko-polskie w czasie wojny były pełne sprzeczności. Niemców obowiązywał zakaz stosunków płciowych z przedstawicielkami rasy niższej, czyli Polkami.

Wiedza i Życie 2/2017 (986) z dnia 01.02.2017; Książki. Recenzje; s. 74