Album pamięci

Album pamięci

Wojciech Plewiński to wybitny fotograf, wymieniany w jednym rzędzie z Tadeuszem Rolke, Markiem Holzmanem, Ireną Jarosińską czy Eustachym Kossakowskim; autor pamiętnych fotografii (Maryli Rodowicz w kasku na tle Huty Katowice, Romana Polańskiego roztańczonego na stole itp.). Jego książka „Migawki” jest rodzajem albumu wspomnień, zbioru skrawków pamięci, wyrwanych zapomnieniu.

Książka zaczyna się wspomnieniami dziecięcymi fotografa: czas wojny; scena z żołnierzami sowieckimi mordującymi oficera zabraniającego im pijaństwa; kieleckie sceny okupacyjne (Plewińskiego i jego rodziców ratowała tam wielokrotnie, paradoksalnie, niemiecka rodzina od dekad w Kielcach ukorzeniona).

Wiedza i Życie 11/2016 (983) z dnia 01.11.2016; Książki. Recenzje; s. 74