Historia niepoprawna

Historia niepoprawna

Relacje polsko-żydowskie nie są satysfakcjonujące, wiele w nich niedopowiedzeń, wciąż otwartych ran i oskarżeń. O tym mówi książka Piotra Zychowicza „Żydzi. Opowieści niepoprawne politycznie”, która jest zbiorem artykułów i wywiadów z działaczami organizacji żydowskich, historykami, świadkami Holokaustu. Niestety, nic ona nie zmieni. Ci, których można nazwać antysemitami, znajdą w niej fragmenty utwierdzające ich w dotychczasowych przekonaniach, ci zaś, którzy cenią naród żydowski, mają w nim przyjaciół, pozostaną przy swoim.

Wiedza i Życie 8/2016 (980) z dnia 01.08.2016; Książki. Recenzje; s. 75