List miłosny do ludzkości

List miłosny do ludzkości

W dobrym tonie jest dziś wieszać psy na cywilizacji człowieka. Brian Cox, fizyk od cząstek, wybiera inną drogę. Książka „Człowiek i wszechświat”, będąca rozwinięciem dokumentalnego serialu BBC, jest wielką apologią cywilizacji. „Cywilizację ludzką uważam za porażające zjawisko w skali całego Kosmosu”, pisze Cox w przedmowie.

Z pięciu części książki najciekawsza wydaje się ta pt. „Czy jesteśmy sami?”. Cox analizuje tu współczynniki ze wzoru Drake’a na liczbę cywilizacji w Galaktyce i bada paradoks, że powinno być ich mnóstwo, a nie widzimy żadnej.

Wiedza i Życie 6/2016 (978) z dnia 01.06.2016; Książki. Recenzje; s. 75