Lud Igorot, tak jak inne ludy zamieszkujące górskie rejony wyspy Luzon, trudnił się tarasową uprawą ryżu. Lud Igorot, tak jak inne ludy zamieszkujące górskie rejony wyspy Luzon, trudnił się tarasową uprawą ryżu. Radosław Kożuszek
Galerie

Wiszące trumny w Sagadzie

Pochówek jest ostatnim gestem wobec zmarłego. Szczątki mogą być grzebane w ziemi, palone, składane w podziemiach domostw czy wmurowywane w miejsca kultu. W górzystym regionie Filipin we wsi Sagada trumny przymocowuje się do górskiego zbocza, aby dusza miała bliżej do nieba.

Dokładnie nie wiadomo, kiedy lud Igorot, zamieszkujący filipińską wyspę Luzon, zaczął składać zwłoki do drewnianych trumien i podwieszać je na pionowym zboczu góry. Po analizie podań ustnych, zapisów, wyrytych znaków na skałach, fragmentów trumien oraz kości znalezionych w jaskiniach naukowcy doszli do wniosku, że ten rodzaj pochówku może być praktykowany nawet od 2 tys. lat.

Tradycja nakazywała, aby trumnę przed śmiercią wykonała osoba, która do tej trumny będzie złożona. Z tego względu każdy, kto ukończył 40.

Wiedza i Życie 4/2016 (976) z dnia 01.04.2016; Inne spojrzenie; s. 4