Mówię „Kurd”, myślę „Polak”

Mówię „Kurd”, myślę „Polak”

Lektura ciekawej i żywo napisanej książki Pawła Smoleńskiego nieustannie nasuwała mi myśl, że gdyby Polski nie spotkał zbieg przychylnych okoliczności w 1918 i nie odzyskalibyśmy niepodległości, bylibyśmy Kurdami Europy. Ta myśl przyświecała także autorowi, o czym świadczy zamieszczone na początku zdanie, jakim jeden z Kurdów przedstawia jego i towarzyszącego mu fotografika Krzysztofa Millera: „To panowie z Polski, czyli w zasadzie Kurdowie, tylko mają mniejsze góry, nazywają się Tatry”.

Wiedza i Życie 4/2016 (976) z dnia 01.04.2016; Książki. Recenzje; s. 75