Wikipedia
Zdrowie

Szkodliwy mikro­chimeryzm?

Wiedza i Życie

Mikrochimeryzm to obecność w organizmie niewielkiej liczby komórek, które genetycznie różnią się od komórek gospodarza. Podczas ciąży komórki płodu mogą przechodzić przez łożysko do organizmu matki i spokojnie tam przeżyć, w jakiś sposób umykając strażnikom układu odpornościowego. Jest to tzw. mikrochimeryzm płodowo-matczyny. Płód również otrzymuje „spadek” po matce. Nowe komórki trafiają do większości jego narządów, w tym do mózgu, mogąc zmieniać – jak się wydaje – wraz z upływem czasu swoje „miejsce zameldowania” i pozostając w nowym ciele nawet przez dekady (ich obecność stwierdzono po 40 latach).

Wiedza i Życie 3/2016 (975) z dnia 01.03.2016; Obalamy mity medyczne; s. 2