Pocztówki znad krawędzi

Pocztówki znad krawędzi

Poznali się 11 października 1889 r. na „Dachu Świata”. Kapitan Younghusband szedł z Indii do Kandżutu. […] Spotkanie przebiegło w niezwykle przyjacielskiej atmosferze – raportował Rosyjskiemu Cesarskiemu Towarzystwu Geograficznemu kpt. Bronisław Grąbczewski. Wydarzenie uwieczniło family photo, okrzyknięte przez niektórych historyków mianem „kultowej fotografii czasów Wielkiej Gry”. Miło będzie się spotkać raz jeszcze – rzucił na odchodnym Grąbczewski.

Wiedza i Życie 2/2016 (974) z dnia 01.02.2016; Książki. Recenzje; s. 74