Psychologia wnikliwie i przystępnie

Psychologia wnikliwie i przystępnie

Niedawno ukazało się pierwsze polskie wydanie amerykańskiego podręcznika akademickiego pt. „Psychologia” autorstwa Saundry K. Ciccarelli i J. Nolanda White’a. Książka obejmuje zagadnienia odnoszące się do funkcjonowania psychicznego człowieka. W rozdziale pierwszym autorzy definiują psychologię jako naukę, przedstawiają jej cele i stosowane metody badawcze. W kolejnym zaznajamiają z zagadnieniami budowy i funkcji ośrodkowego układu nerwowego oraz współczesnymi metodami badania mózgu.

Wiedza i Życie 2/2016 (974) z dnia 01.02.2016; Książki. Recenzje; s. 74