Totalitaryzm i utopia

Totalitaryzm i utopia

O nieposłuszeństwie i inne eseje to zbiór rozproszonych i słabiej znanych pism Ericha Fromma, kontynuatora (ale i miejscami kontestatora) psychoanalitycznych koncepcji Zygmunta Freuda.

W esejach tych niemiecki psychoanalityk głosi potrzebę, a właściwie konieczność nieposłuszeństwa. Człowiek winien sprzeciwiać się autorytetom, zewnętrznym i wewnętrznym systemom nakazowym – bo tylko wówczas może być istotą w pełni świadomą własnych realnych potrzeb i sposobów ich zaspokajania.

Wiedza i Życie 2/2016 (974) z dnia 01.02.2016; Książki. Recenzje; s. 74