materiały prasowe
Książki

Zasada kopernikańska

Jak wiadomo, Kopernik zdetronizował Ziemię i w centrum układu planet umieścił Słońce. Ziemia odtąd miała być planetą taką jak inne, niczym się niewyróżniającą. Wzięło od tego początek podejście filozoficzne nazwane zasadą kopernikańską, która mówi, że Wszechświat jest z grubsza wszędzie taki sam.

Dziś jednak, kiedy liczba odkrytych planet pozasłonecznych idzie w tysiące, zasada kopernikańska wymaga rewizji. Owszem, materia i prawa fizyczne są w Kosmosie takie same, ale już nie obiekty, które dzięki nim powstają.

Wiedza i Życie 3/2016 (975) z dnia 01.03.2016; Książki. Recenzje; s. 75