materiały prasowe
Książki

Jak liczyć kwantowo

Kolejna na polskim rynku książka Johna Gribbina, który cieszy się zasłużoną sławą popularyzatora, bo skomplikowane procesy fizyczne przedstawia jasno i prosto. Nie inaczej jest z „Kubitami”, przynajmniej do chwili, gdy autor kończy omawiać historię technik obliczeniowych od Turinga i von Neumanna, a zaczyna dyskurs o metodach mogących doprowadzić do powstania komputerów kwantowych.

Te komputery „będą stanowiły równie wielki postęp w stosunku do komputerów konwencjonalnych, jak te w stosunku do liczydła”, powiada Gribbin.

Wiedza i Życie 1/2016 (973) z dnia 01.01.2016; Książki. Recenzje; s. 75