Ewolucja horyzontalna

Ewolucja horyzontalna

„Splątane drzewo życia” Davida Quammena to książka o nowym spojrzeniu na teorię ewolucji. Autor prezentuje historię odkryć mikrobiologów, badających najmniejsze elementarne cząstki budulca życia. Metaforę „drzewa życia” wykorzystywano w biologii długo przed Darwinem – początkowo używano jej jako reprezentacji hierarchii doskonałości stworzenia, a później jako swoistego modelu ewolucji „pionowej”, czyli przebiegającej od mniej do bardziej skomplikowanych strukturalnie organizmów.

Wiedza i Życie 6/2021 (1038) z dnia 25.05.2021; Książki. Recenzje; s. 78
Reklama