Fot. Shutterstock Fot. Shutterstock Shutterstock
Strona główna

Listy czytelników

Witam!

W artykule „Fenomen amiszów” („WiŻ” 8/2021) czytamy: „Jeszcze na jesieni powszechna tam była duża śmiertelność spowodowana tym, że amisze nie szczepili się przeciwko COVID-19”. Tymczasem jesienią 2020 r. szczepienia jeszcze nie wystartowały, z czego wynika, że opinia ta jest błędna. Wygląda na to, że Autor chciał koniecznie zaprezentować pogląd, że amiszów za odmowę szczepień spotkała sroga kara – jednak jego argumentacja całkowicie rozmija się z faktami i logiką.

Wiedza i Życie 10/2021 (1042) z dnia 01.10.2021; Listy czytelników; s. 80
Reklama