Wzór 1 Wzór 1
Strona główna

Do liczby ostatniej czyli gry w ciągi

Wzór 2 Wzór 2
Zagadka numeru.

Są dwie osoby. Jedna z nich rozpoczyna grę, wymieniając jakąś liczbę. Po niej liczbę podaje druga, potem znowu pierwsza, następnie ponownie druga itd. Takie „ruchy”, wykonywane na przemian, można by nazwać rachunkowymi, bowiem istotny jest warunek: każda nowo podana liczba musi być w określony sposób – zawsze taki sam – związana z liczbą wymienioną w poprzednim ruchu. Kolejne liczby są coraz większe, a kto osiągnie z góry ustaloną granicę, ten wygrywa.

Świat Nauki 12.2019 (300340) z dnia 01.12.2019; Umysł giętki; s. 70
Reklama