Wzór Wzór Marek Penszko
Strona główna

Od Moessnera do Fermata czyli w kręgu trzeciej potęgi

Rys. 1Marek Penszko Rys. 1
Zagadka numeru.

Wśród klasycznych zagadek z serii „Co następne?”, typowych zwłaszcza dla testów Mensy, gości czasem następująca:

1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, 1331, ?, …

Chodzi o uzupełnienie ciągu kolejnym wyrazem. Zadanie jest proste, więc wydaje się, że łatwiej poradzić sobie z ustaleniem, czego brakuje, niż ten brak obliczyć, czyli podnieść 12 do trzeciej potęgi. Niełatwo natomiast uporać się z dwunastym wyrazem w drugim ciągu, który jest spokrewniony z poprzednim, ale mensową zagadką nie bywa:

2, 2, 5, 12, 25, 53, 116, 249, 535, 1155, 2487, ?

Świat Nauki 3.2019 (300331) z dnia 01.03.2019; Umysł giętki; s. 70
Reklama