1919: Nowa szybka kamera Akeleya w działaniu. 1919: Nowa szybka kamera Akeleya w działaniu. Scientific American, Vol. CXX, No. 13; March 29, 1919
Strona główna

Z archiwum Scientific American

1969 1969
Marzec

1969

Zanieczyszczenie ciepłem

„Wykorzystywanie w amerykańskim przemyśle wód rzek, jezior czy ujść rzecznych w charakterze chłodziwa może być w przyszłych dziesięcioleciach tak intensywne, że stworzy istotne zagrożenie dla ryb i innych organizmów wodnych. Odprowadzanie ciepła odpadowego do naturalnych akwenów zaczyna się nazywać termicznym zanieczyszczaniem. Ekologów zaniepokoiła perspektywa dziewięciokrotnego wzrostu produkcji energii elektrycznej w nadchodzących latach w wyniku planowanej budowy wielkich elektrowni jądrowych.

Świat Nauki 3.2019 (300331) z dnia 01.03.2019; Z archiwum Scientific American; s. 80
Reklama