1919: Ilustracja na okładce tego numeru przedstawia ambitne plany eksploracji biegunów z użyciem samolotów. 1919: Ilustracja na okładce tego numeru przedstawia ambitne plany eksploracji biegunów z użyciem samolotów.
Strona główna

Z archiwum Scientific American

1969 1969
Luty

1969

Małpiewojny

„Pod koniec swojej Descent of Man and Selection in Relation to Sex z 1871 roku [polskie wydanie Dobór płciowy, przekład Ludwik Masłowski] Charles Darwin napisał: «Główna konkluzja, jaka wynika z tej pracy, a mianowicie że człowiek wywodzi się od pewnych nisko zorganizowanych form, będzie, myślę z przykrością, dla wielu wysoce odpychająca».” Pół wieku później to przewidywanie w pełni sprawdziło się w USA, gdzie wielu Amerykanów wypowiedziało teorii ewolucji wojnę, czasami nazywaną małpią (monkey war).

Świat Nauki 2.2019 (300330) z dnia 01.02.2019; Z archiwum Scientific American; s. 80
Reklama