Shutterstock
Człowiek

Człowiek projektem w budowie

Choć wydaje się, że Homo Sapiens nie zmienił się od tysięcy lat, ewolucja naszego gatunku trwa nieustannie.

Potwierdzają to wyniki badań opublikowane w czasopiśmie „Nature Human Behavior”, w ramach których porównano współczesnych mieszkańców Wielkiej Brytanii z Europejczykami żyjącymi kilka tysięcy lat temu. Głównym celem było przeanalizowanie zmian w kontekście działania doboru naturalnego (inaczej: selekcji naturalnej zwiększającej przystosowanie do warunków środowiskowych). Wykorzystano szereg danych, w tym genetycznych. Następnie porównano 870 cech ludzkich powiązanych z konkretnymi genami.

Wiedza i Życie 1/2022 (1045) z dnia 01.01.2022; Sygnały; s. 6
Oryginalny tytuł tekstu: "Człowiek i ewolucja"
Reklama