Strona główna

Listy czytelników

Szanowna Redakcjo!

Mam uwagi do art. p. Katarzyny Kornickiej-
Garbowskiej „Protoplaści współczesnych gigantów” (nr 1/2022). Na s. 40 autorka pisze o niszczeniu i wycinaniu lasów: „Polska znajduje się w niechlubnej czołówce krajów europejskich o najwyższej intensywności tego procederu”. Mimo że „WiŻ” (b. cenię) nie jest pismem naukowym, to jednak niezbędna jest rzetelność w przedstawianych zagadnieniach. To wymaga zapoznania się z dostępnymi źródłami na ten temat, a nie kierowanie się emocjami i tendencjami.

Wiedza i Życie 2/2022 (1046) z dnia 01.02.2022; Listy czytelników; s. 80
Reklama