Parki. Przykład. Parki. Przykład. Marek Penszko
Strona główna

Puzeland

Parki.Marek Penszko Parki.

Parki

Wypełniony 36 cyframi diagram 6×6 należy podzielić wzdłuż przerywanych linii na prostokątne działki tak, aby:

- w każdej działce znalazła się jedna i tylko jedna para takich samych cyfr;

- każda z cyfr w danej parze była równa liczbie kratek tworzących działkę, w której ta para się znajduje.

Wici

Z każdego różowego kółka powinna wychodzić poziomo lub pionowo linia (wić). Linia ta musi sięgnąć tylu białych kółek, jaka jest wartość dużej liczby w kółku startowym i załamywać się pod kątem prostym w środku tylu białych kółek, jaka jest wartość małej liczby w nawiasie w kółku startowym.

Wiedza i Życie 9/2022 (1053) z dnia 01.09.2022; Puzeland; s. 79
Reklama