Materiały prasowe FNP
Strona główna

Polska na tle świata

Mimo że w ostatnich latach nakłady krajowe brutto na badania i rozwój (B&R) wzrosły w Polsce wielokrotnie1, zbyt mało inwestujemy w naukę

Pod względem odsetka PKB przeznaczanego na badania i rozwój (1,44%) Polska znajduje się na dalekiej 17. pozycji wśród krajów Unii Europejskiej (dane z roku 2021). Jest to wartość wyraźnie mniejsza od średniej UE (około 2,0%). Najwięcej na B&R wydają Belgia i Szwecja. W obu tych krajach na ten cel przeznacza się 3,5% PKB. W czołówce są także Austria (3,2%), Niemcy (3,1%), Dania (3,0%) i Finlandia (2,9%). W 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich, głównymi sektorami finansującymi działalność B&R w Polsce był sektor przedsiębiorstw oraz sektor rządowy (który wydaje nasze pieniądze z podatków); środki z tych źródeł stanowiły odpowiednio: 50,9% oraz 37,4% wszystkich nakładów wewnętrznych na działalność B&R.

Świat Nauki 9.2023 (300385) z dnia 01.09.2023; Introspekcja. Głos polskiej nauki; s. 6
Reklama