Człowiek

Walka z chorobami genetycznymi

Większość wysiłków badaczy polegała dotychczas na wymianie wadliwego genu lub jego wyłączeniu. Zupełnie innym podejściem może być „zmuszenie” zmutowanego genu do syntezy prawidłowego białka.

Nasze ciała składają się z białek wyprodukowanych w komórkach. Kolejność wchodzących w skład białek aminokwasów jest zapisana w DNA w postaci trójliterowego kodu (trzy nukleotydy nazywane cegiełkami DNA): kodonów. Czasem w sekwencji DNA dochodzi do mutacji, która zmienia kodon jednego aminokwasu na kodon innego. Taka mutacja niekiedy nie wpływa na funkcję białka. Niestety najczęściej objawia się ona chorobą. Sztandarowym przykładem jest mukowiscydoza.

W syntezie białek bierze udział transporterowe RNA – tRNA.

Wiedza i Życie 4/2017 (988) z dnia 01.04.2017; Sygnały; s. 17
Reklama