AlemaGoma / Shutterstock
Człowiek

Ważny jak... ojciec

Schemat neurogenezy. Dochodzi do niej głównie w okresie prenatalnym. Astrocyty i oligodendrocyty to komórki glejowe pełniące w mózgu rozmaite funkcje fizjologiczne.Infografika Zuzanna Sandomierska-Moroz Schemat neurogenezy. Dochodzi do niej głównie w okresie prenatalnym. Astrocyty i oligodendrocyty to komórki glejowe pełniące w mózgu rozmaite funkcje fizjologiczne.
Czy każdy mężczyzna ma potencjał, aby być dobrym ojcem? Czy usypianie dziecka, karmienie go, zmienianie brudnej pieluszki może dawać mężczyźnie satysfakcję? Czy rodzic płci męskiej ma do przekazania swojemu potomstwu coś ważnego i niepowtarzalnego?

Szukając odpowiedzi na te pytania, należy zacząć od określenia pojęcia ojcostwa, ściśle powiązanego z pojęciem męskości. Męskość można rozpatrywać na dwa sposoby: tradycyjny i nowoczesny. Sposób tradycyjny, patriarchalny, podkreśla różnice społeczne między płciami – nazywane przez niektórych naturalnymi – oraz między rolami pełnionymi w społeczeństwie przez mężczyzn i kobiety. Nowsze spojrzenie na męskość podkreśla natomiast równość płci oraz wagę partnerstwa i współpracy kobiet oraz mężczyzn w funkcjonowaniu społeczeństwa.

Wiedza i Życie 1/2017 (985) z dnia 01.01.2017; Psychologia; s. 62
Reklama