Skalna cerkiew Peştere w Mołdawii widoczna jest dopiero z drugiego brzegu rzeki. Skalna cerkiew Peştere w Mołdawii widoczna jest dopiero z drugiego brzegu rzeki. Radosław Kożuszek
Człowiek

Najdziwniejsze kościoły chrześcijańskie

Jej nawę główną stanowi skała, z której szczytu wystaje cerkiewna dzwonnica. Do wnętrza cerkwi wchodzi się zatem przez jej dach.Radosław Kożuszek Jej nawę główną stanowi skała, z której szczytu wystaje cerkiewna dzwonnica. Do wnętrza cerkwi wchodzi się zatem przez jej dach.
Według kanonów budynek chrześcijańskiej świątyni powinien mieć wieżę lub dzwonnicę, przynajmniej jedną nawę i powinien stać w miejscu godnym, najlepiej na wzgórzu lub w centralnym punkcie miejscowości. Istnieją jednak kościoły umiejscowione pod ziemią, w kopalni soli czy na wysypisku śmieci. Jeden wskutek wizji fundatora wygląda jak... kurczak.

Lokowanie kościołów w miejscach niedostępnych miało swoje uzasadnienie w przeszłości, gdy Europa była nękana najazdami i konfliktami wojennymi. W taki sposób powstało wiele miejsc kultu, które z dala od niebezpiecznych wydarzeń mogły funkcjonować względnie spokojnie. Idealnym przykładem są prawosławne cerkwie w Orgiejowie Starym na terenie Republiki Mołdawii. Średniowieczni chrześcijańscy mnisi przybywali tu i osiadali już w IX w., zakładając swoje pustelnie i miejsca modlitw na terenach jak najbardziej niedostępnych.

Wiedza i Życie 10/2016 (982) z dnia 01.10.2016; Społeczeństwo; s. 60
Reklama