Część zagród Łemków pozostała w niezmienionym stanie do dziś. Można je podziwiać np. podczas wycieczek do skansenów. Część zagród Łemków pozostała w niezmienionym stanie do dziś. Można je podziwiać np. podczas wycieczek do skansenów. Forum
Człowiek

Łemkowie: zapomniana wspólnota

Łemkini w tradycyjnym stroju, składającym się z chusty na głowie, korali, długiej spódnicy i kolorowego gorsetu. Taki strój był powszechny w społeczności łemkowskiej jeszcze w latach 30. XX w.NAC Łemkini w tradycyjnym stroju, składającym się z chusty na głowie, korali, długiej spódnicy i kolorowego gorsetu. Taki strój był powszechny w społeczności łemkowskiej jeszcze w latach 30. XX w.
Łemkowie kojarzą się z chwytającymi za serce piosenkami i chatami porozrzucanymi malowniczo wśród krajobrazu Beskidu. Społeczność ta ma jednak za sobą bolesną i trudną historię.

Łemkowie zamieszkują głównie zachodnią Polskę, a większość z nich żyje w trzech województwach: dolnośląskim, małopolskim i lubuskim. Największa koncentracja tej ludności dotyczy głównie powiatu gorlickiego. Podczas spisu powszechnego z 2011 r. narodowość łemkowską zadeklarowało 10 531 osób, z czego 5612 wymieniło ją jako jedyną, a 4919 jako drugą. Język łemkowski w kontaktach domowych zadeklarowało 6279 osób, z czego 1380 osób stwierdziło, że posługuje się tylko nim.

Skąd się wzięli?

Wiedza i Życie 9/2021 (1041) z dnia 25.08.2021; Etnografia; s. 54
Reklama