Zeynep Tufekci zajmuje stanowisko associate professor na University of North Carolina; zajmuje się badaniem wpływu nauki i techniki na społeczeństwo. Zeynep Tufekci zajmuje stanowisko associate professor na University of North Carolina; zajmuje się badaniem wpływu nauki i techniki na społeczeństwo. Ilustracja Thomas Fuchs
Człowiek

Zaraźliwy przykład

Nick Higgins
Czynnik, który na ogół przeoczamy

Jest tragicznym faktem, że ponad 20% masowych strzelanin, według danych National Institute of Justice z 50 lat, miało miejsce w ciągu ostatnich pięciu, przy czym w ubiegłych trzech spowodowały one najwięcej ofiar. W Stanach Zjednoczonych szeroko dyskutowana jest kwestia dostępności broni palnej (ponieważ jej skuteczność jako narzędzia zadawania śmierci oraz łatwość zdobycia mają olbrzymie znaczenie), a także to, czy poświęcamy wystarczająco dużo uwagi w zakresie zdrowia psychicznego targanym konfliktami wewnętrznymi młodym ludziom.

Świat Nauki 12.2019 (300340) z dnia 01.12.2019; Na styku; s. 74
Reklama