Ilustracja Thomas Fuchs
Człowiek

Druga szansa

Łatwiej zmienić zdanie na temat osób, które początkowo oceniliśmy negatywnie, niż tych, które wywarły na nas dobre wrażenie

Według obiegowej opinii trudno przezwyciężyć negatywne pierwsze wrażenie. Istotnie, część badań potwierdza zasadność tego poglądu. Niemniej prace badawcze w tej dziedzinie często w sposób nieuprawniony zestawiają osądy dokonane pod wpływem informacji o skrajnie niemoralnych, stosunkowo rzadkich czynach (jak na przykład sprzedaż narkotyków dzieciom) z ocenami kształtowanymi na podstawie bardziej powszechnej postawy charakteryzującej się gotowością do wyświadczania uprzejmości (na przykład chęć udostępnienia parasola).

Świat Nauki 2.2019 (300330) z dnia 01.02.2019; Skaner; s. 11
Reklama