Shutterstock
Człowiek

Czytamy w rytmie mówienia

System przetwarzania języka pisanego przystosował się do sekwencji czasowych języka mówionego. Działa jak metronom, taktujący analizę informacji w mózgu.

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”, twierdził Umberto Eco. I rzeczywiście – w ramach przeprowadzonego kilka lat temu eksperymentu monitorowano za pomocą czynnościowego jądrowego rezonansu magnetycznego aktywność mózgów osób czytających powieści Jane Austen. Okazało się, że gdy badani byli zatopieni w lekturze, w ich mózgach uaktywniały się również obszary związane z ruchem i dotykiem, niemalże jakby czytający sami przeżywali opisywane zdarzenia.

Z kolei niedawno w zeszłym roku naukowcy z Goethe-Universität we Frankfurcie nad Menem oraz z kilku innych instytucji przeprowadzili badanie dotyczące samego procesu czytania i przetwarzania czytanego tekstu.

Świat Nauki 2.2022 (300366) z dnia 01.02.2022; Skaner; s. 8
Oryginalny tytuł tekstu: "Między mową a pismem"