Ilustracja Taylor Callery
Człowiek

Jak rozpoznać fake newsa?

Dzieci są szczególnie bezradne wobec dezinformacji. Kłopot w tym, że nauczyciele nie wiedzą, jak skutecznie uczyć odróżniania faktów od fikcji.

Kiedy Amanda Gardner, nauczycielka z 20-letnim doświadczeniem, pomagała w zeszłym roku w uruchomieniu nowej społecznej szkoły podstawowej i średniej na przedmieściach Seattle, nie spodziewała się, że przyjdzie jej uczyć dzieci, które zaprzeczały Holokaustowi, mówiły, że COVID jest mistyfikacją, oraz twierdziły, że wybory prezydenckie w USA w 2020 roku zostały sfałszowane. Część uczniów mocno wierzyła w te teorie spiskowe. „Zarówno mylna informacja, której źródłem może być nieumyślne działanie, jak i dezinformacja, czyli świadome wprowadzanie w błąd odbiorcy, zwiększyły swój wpływ na uczniów w ciągu ostatnich 10–20 lat” – uważa Gardner.

Świat Nauki 3.2022 (300367) z dnia 01.03.2022; Edukacja; s. 68
Reklama