Shutterstock
Człowiek

Mleko nigdy obok mięsa, czyli czym jest koszer

Hamburger w przydrożnym barze, lek, ubiór, smartfon i internet. Wszystko to może się nie nadawać do użytku przez Żydów.

Specyfiką kuchni żydowskiej jest koszerność. Hebrajskie słowo koszer oznacza „nadawać się”, „być dostosowanym”. Jego przeciwieństwem jest słowo „trefny”. Koszerne może być wszystko, co jest zgodne z przepisami religijnego prawa żydowskiego.

Koszerne i trefne

Prawo Mojżeszowe zezwala na jedzenie mięsa ssaków będących jednocześnie parzystokopytnymi i przeżuwaczami, czyli np. krów, kóz czy owiec. Niekoszerne są nieparzystokopytne (koń, osioł), świnie i wielbłądy (nie należą do przeżuwaczy), króliki, zające i inne małe ssaki.

Wiedza i Życie 4/2022 (1048) z dnia 01.04.2022; Religie; s. 36
Oryginalny tytuł tekstu: "Koszerność"